Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11 mei 2023

1. Inleiding

Welkom bij LifeSkool! Deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze diensten, waaronder onze verschillende websites, e-mailmeldingen, applicaties, knoppen, widgets, advertenties, handelsdiensten, forums, privéchats en onze andere gedekte diensten die zijn gekoppeld aan deze Voorwaarden (gezamenlijk de ‘Diensten’), en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s of andere materialen die worden geüpload, gedownload of weergegeven op de Diensten (gezamenlijk aangeduid als ‘Inhoud’). Uw toegang tot en gebruik van de Diensten zijn afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2. Wijziging

LifeSkool behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden.

3. Toegang tot en gebruik van de Diensten

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Diensten en voor alle Inhoud die u verstrekt, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U mag alleen Inhoud verstrekken waarvan u zich op uw gemak voelt om deze met anderen te delen onder deze Voorwaarden.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt. U begrijpt dat u door uw gebruik van de Diensten instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het Privacybeleid) van deze informatie.

5. Inhoud van de Diensten

U behoudt uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Diensten. Door Inhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de Diensten, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) om dergelijke Inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld).

6. Auteursrecht beleid

LifeSkool respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van gebruikers van de Diensten dat zij hetzelfde doen. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en op de juiste manier aan ons worden verstrekt.

7. Beëindiging van deze Voorwaarden

Je kunt je juridische overeenkomst met LifeSkool op elk moment beëindigen door je accounts te deactiveren en je gebruik van de Diensten te staken.

8. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

De Services zijn beschikbaar “zoals ze zijn”. Uw toegang tot en gebruik van de Diensten of Inhoud is op eigen risico.

9. Algemeen

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien; De meest actuele versie staat altijd op onze website. Als de herziening, naar eigen goeddunken, van wezenlijk belang is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een update of e-mail naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Deze Diensten worden geëxploiteerd en geleverd door LifeSkool. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Ingangsdatum: 11 mei 2023